Etikettarkiv: nanobottar

Människa + maskin = 1

Inom några få årtionden kommer människa och maskin att smälta samman så vi inte ser skillnaden.

I en ny bok av framtidsvisionären, uppfinnaren och forskaren Ray Kurzweil tar han upp datorernas utveckling och hur han tror framtiden kommer att bli. Han verkar vara framtidsoptimist men varnar också för virus och negativa sidor.

Nanorobotar

Kurzweil pratar om att dagens datorer kommer att ersättas av ett stort nätverk med ‘osynliga’ små nanorobotar (‘nonobots’). De kommer att vara så små så de kan arbeta i kroppen, där kommer de att hjälpa till med att bota sjukdomar. Framtidens motsvarighet till datorer, nanorobotarna, kommer att smälta samman med, och förbättra, den mänskliga tankeförmågan. Den delen av vår intelligens som kommer från biologin kommer att bli mindre och mindre. Det kan låta skrämmande, säger Kurzweil, som om vi skulle bli maskiner. Men då associerar man till dagens mycket enkla datorer, vilket leder tanken fel. Det är inget att vara rädd för säger framtidsvisionären.

Friskare och längre liv

Dagens version ett av det mänskliga livet kommer att ersättas med en kraftigt förbättrad version två, med mycket längre liv samt förbättrad och utökad tankeförmåga. Människa och ‘maskin’ kommer inte att gå att skilja åt (det han kallar ‘singularitet’ i sin bok). De biologiska gränserna överskrids. Nanorobotarna kan erbjuda ‘riktig’ virtuell verklighet (‘virtual reality’). De kan stänga av informationen från nervsystemet och ersätta dem med information från en skapad virtuell värld. De kan låta oss använda vår kropp och våra sinnen att gå på upptäcktfärd i den virtuella världen, och till och med stämma möte med andra.

Virus

Baksidan är att biologiska virus kan skapas och spridas via nanorobot-nätverket. På samma sätt som sjukdomar kan botas, kan de skapas. Författaren varnar för att offentliggöra arvsmassan till farliga virus. Men det har redan hänt, 1918 års influensavirus har lagts ut på nätet.

Källa

Läs mer

  • KurzweilAI (eng)
  • Kurzweils bok heter ”The singularity is near: When humans transcend biology”.